За Mtel

През м. март 1994 г. е основано частното акционерно дружество Мобилтел, с цел създаване и изграждане на GSM цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територията на България.През септември 1995 г.
официално стартира GSM мрежата на Мобилтел АД. Началото се поставя с шест …

Прочетете всички

6.616 посетители от 20 October 2008 насам.