За Kamenitza

„Каменица“ е втора по продажби марка бира в България след „Загорка“ за периода 1997-2006 г. Търговската марка е регистрирана през 1881 г., което прави Каменица най-старата българска марка бира.

Първоначално през 1879-1881 г. пивото се произвежда по ръчен начин в малка работилница …

Прочетете всички

2.944 посетители от 20 October 2008 насам.